IX Liceum Ogólnokształcące
  • klasa ogólnodostępna z innowacją  pedagogiczną - przysposobienie wojskowe
  • klasa ogólnodostępna - integracyjna 

Technikum Nr 2

  • technik ekonomista
  • technik handlowiec
  • technik obsługi turystycznej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

  • sprzedawca, kucharz
  • wielozawodowa: fryzjer, krawiec, cukiernik, piekarz, wędliniarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, ślusarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz, monter elektronik, tapicer, murarz itp.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczne)

 
Ilość wejść: unikatowe: 57634, wszystkie: 681111
www.zawodowamalopolska.pl